Milas ve beçin hükümdarı Ahmet Gazi

Eski Sponsor Ersin ÜZGÜN

Milas ve Beçin hükümdarı olan Ahmet Gazi, gerek Fethiye ve Marmaris, gerek Milas ve Beçin’de bulunduğu sıralarda, donanmasıyla bazı faaliyetlerde bu-lunmuştur. Bu sebeple o, emîr-i kebîr, murabıt, sultanüssevahil ve emîri muaz¬zam, sultanı mülûkül-Arap vel-Acem gibi ünvanlarla anılmıştır. Ahmet Gazi’ nin Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs krallığı ile mücadelelerde bulundu, onlann saldı¬rılarına engel olmak için Rodos limanında bir de donanma hazırlandı. Fakat Ve¬nediklilerin aracılığıyla 1365 yılında, barış yapıldı. Ahmet Gazi ’nin bu sıralarda Fethiye’de bulunduğu anlaşılıyor. Ahmet Gazi, Temmuz 1391’de öl¬müş ve Beçin’deki türbesine gömülmüştür; yerine, aynı aileden birisi gelmek iste¬miş ise de Yıldırım Bayezit, Beçin, Milas ve yörelerinin ankara rus escort yönetimini emîr Hoca Firuz Bey’e vermiştir; Menteşeoğlu ise Mısır’a kaçmıştır. Anka¬ra savaşından sonra Timur, kendisinin yüksek hâkimiyetini tanımaları şartıyla bölgeleri yeniden kendilerine verilen diğer Anadolu beyleri gibi, Menteşe ankara escort Beyliği de M e h m e t B e y ile oğlu Ilyas Bey’e bırakılmış, tâbiyet simgesi olarak da kendilerine tac, kemer ve yarlığ verilmiştir. Mehmet Bey, Kütahya ’dan Ege bölgesine gitmekte olan T i m u r ’a Menderes ırmağı yörelerinde ulaşıp hediyek- rini takdim etmiş, Timur ’un tahsildarıyla birlikte Menteşe ilinden toplattırdığı hayvan, para ve diğer değerli malzemeleri Tire’de bulunan Timur ’un orduga¬hına getirip kendisine bizzat sunmuştur. Mehmet Bey hakkında başka bilgi’ ye sahip değiliz. Ölüm tarihi ve kabri bilinmemektedir. Bununla birlikte onun
aşağ1 yukarı 1403 yılında öldüğü ifade edilebilir. Yönetim alanı olan Muğla, Çine ye yöreleri smanlılara geçmiş, oniki yıl sonra yeniden memleketine gelebilmiş¬se de Ç°k yuşamamış, oğlu İlyas Bey, bütün Menteşe Beyliğine hâkim olmuştur.

Sosyal Ağlarda Paylaş

BENZER KONULARIM

    Hiç Benzer Yazı Bulunamadı Malesef :(

{Ersin ÜZGÜN}

22 yaşındayım. 2011 yılında kurduğum geyik.com.tr adresinin kurucu ve yazarıyım. Ayrıca reklamcılık ile ilgili sağlam birikime sahibim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Sorusu: